poniedziałek, 24 sierpnia 2015

'Afterglow' second campaign finished | Koniec drugiej zbiórki 'Afterglow'

Second crowdfunding campaign of 'Afterglow' game has ended. It was very successful, especially considering that it was run on a relatively small Polish crowdfunding site. After 30 days of campaing project has raised 14 607 PLN, which is 430% of initial goal. Ten additional goals has been unlocked - not only full new Wastelanders faction, but something for virtually every other faction too. Congratulations, White Tree.

Zakończyła się druga zbiórka społecznościowa gry "Afterglow" - przyniosła ona spory zastrzyk gotówki, który posłuży do szybszego wydania gry. Sukces jest tym większy, że zbiórkę prowadzono na relatywnie niewielkim, polskim portalu. Po 30 dniach kampanii projekt zgromadził 14 607 PLN, czyli 430% celu początkowego. Odblokowane zostało dziesięć celów dodatkowych - ufundowano nie tylko nową frakcję Ludzi Pustkowi, lecz również figurki dla praktycznie każdej pozostałej frakcji. Gratulacje dla wydawcy, firmy White Tree.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz