czwartek, 30 kwietnia 2015

Playmats.eu shows upcoming roads | Playmaty.pl zapowiadają drogi

Playmats.eu company has shown a photo of prototype of road for wargames. Road is still not fully finished - some additional small items will be added, like sewer crates, bushes, puddles. Roads will be available in sections or in complete sets.

Firma Playmaty.pl pokazała zdjęcie prototypu dróg, jakie można będzie wykorzystać w grach figurkowych. Pokazana droga nie jest jeszcze skończona, producent doda rozmaite małe detale, w rodzaju kratek ściekowych, krzaków czy kałuż. Drogi dostępne będą w pakietach lub pojedynczo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz