czwartek, 30 kwietnia 2015

'HINT' game's stretched goal reached | Osiągnięty kolejny cel dodatkowy kampanii gry "HINT"

Postindustrial Games company informs, that 50 000 GBP level has been crossed during game's Kickstarter campaign. There was a hidden stretch goal at this level - a miniature of Motoshige special purpose drone - which will be available for free for pledgers at 60 GBP or more level.

Firma Postindustrial Games poinformowała, że suma zadeklarowanych wpłat w kampanii kickstarterowej gry "HINT" przekroczyła 50 000 GBP. Na tym poziomie ukryty był cel dodatkowy - figurka drona specjalnego przeznaczenia Motoshige. Będzie ona dostępna za darmo dla osób wspierających zbiórkę na poziomie co najmniej 60 GBP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz