wtorek, 28 kwietnia 2015

Rules for ‘HINT’ game | Zasady gry „HINT”

Website of ‘HINT’ game’s Kickstarter campaign Has been updated with PDF file containing rules. The document presents more details about the game mechanics, special rulet and factions, characters and equipment. Check full information here.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry „HINT” zamieszczono plik PDF zawierający jej zasady. Dokument w dość szczegółowy sposób przedstawia mechanikę gry, zasady specjalne, frakcje, postaci i wyposażenie. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz