czwartek, 20 listopada 2014

"Wolsung SSG" Kickstarter update | Aktualizacja kickstartera gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung SSG', has updated website of its game's Kickstarter campaign, showing another painted new miniature and a Lyonesse map, which will be included - much larger of course - in the expansion book.
Publisher also informs that small packages are already being send - dice sets are already on the way and cards pledges will be send next week.

Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej swojej gry, pokazując kolejną pomalowaną nową figurkę i mapę Lyonesse, która pojawi się - rzecz jasna znacznie większa - w podręczniku dodatkowym do gry.
Firma informuje też, że rozpoczyna wysyłkę małych paczek z zamówieniami - zestawy kości wysłano w minionym tygodniu, zestawy z kartami zostaną wysłane w przyszłym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz