czwartek, 20 listopada 2014

Stone bases from Spellcrow | Podstawki "kamienne" ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin square 25 mm scenic bases, which are labelled as 'Stone'. Set contains six different bases, you can buy it for 5.80 EUR. Design and sculpting by Piotr Pirianowicz.

Spellcrow oferuje nowy zestaw żywicznych, kwadratowych podstawek scenicznych o boku długości 25 mm, oznaczonych nazwą "Kamienne". Zestaw liczy sześć różnych podstawek tego rodzaju, jego cena to 21 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz