czwartek, 20 listopada 2014

New stretch goal for "Norsgard" Kickstarter campaign | Nowy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Norsgardu"

'Norsgard' Kickstarter campaign has a new stretch goal - miniature of Dwarf Siege Master will be unlocked with reaching 22 000 USD in pledges. New miniature is ranged combat specialist from Alliance of the Bat faction. The team behind the game has also shown some new and improved cards for this faction. Check this update here.
Campaign will run for ten more days, so far near 20 000 has been pledged by 168 persons.

W kampanii kickstarterowej gry "Norsgard" przybył nowy cel dodatkowy - figurka krasnoludzkiego mistrza oblężęń, która zostanie odblokowana po uzyskaniu wsparcia w wysokości 22 000 USD. Nowa postać to specjalista od walki na odległość frakcji Sojusz Nietoperza. Zespół twórców gry pokazał też nowe i poprawione karty tej frakcji. Z treścią aktualizacji można zapoznać się tutaj.
Kampania gry potrwa jeszcze 10 dni, dotychczas swoje wsparcie w wysokości blisko 20 000 USD zadeklarowało 168 osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz