czwartek, 20 listopada 2014

"The Deluge" Kickstarter update | Informacja o stanie prac nad "Potopem"

Wargamer has updated its "The Deluge" Kickstarter campaign website. There is a small delay unfortunately, but no longer then few weeks according to the publisher. Polish version of the rulebook is in final proofreading, English version will be sent to proofreaders next week. Wargamer has also updated its list of what is currently done and what still needs to be done. Well, first list is much, much longer...
Update is illustrated with photos of many of new miniatures and unites. Check full information here.

Wargamer zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej "Potopu", publikując informacje dotyczące statusu prac nad dodatkiem oraz towarzyszącymi mu modelami i akcesoriami. Niestety, projekt ma pewne, na szczęście niezbyt duże, opóźnienie, sięgające kilku tygodni. Polska wersja podręcznika powędrowała właśnie do ostatniej korekty, wersja angielska powędruje do korektorów w przyszłym tygodniu. Producent gry zaktualizował także listę modeli i zestawów już zrobionych i tych nadal czekających na rozpoczęcie prac. Cóż, pierwsza lista jest zdecydowanie dłuższa...
Aktualizacja zilustrowana jest zdjęciami licznych nowych modeli i oddziałów. Pełna informacja dostępna jest tutaj.

1 komentarz: