czwartek, 20 listopada 2014

"Pulp City Supreme Edition" news | Wiadomości z "Pulp City Supreme Edition"

As every Thursday the team behind "Pulp City" game has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about current status of the game. There are some good news - cards and boxes are ready and awaiting shippment. Most of resin miniatures are ready too - the only problematic part are Monsters miniatures. Read here what's going on with those huge figures.

Jak co piątek ekipa twórców gry "Pulp City" opublikowała raport na temat postępu prac nad wypełnieniem zobowiązań zaciągniętych w trakcie kampanii kickstarterowej wydania "Supreme Edition". Wydawca pisze o pomyślnie zakończonych etapach prac - karty i pudełka są gotowe i czekają na wysyłkę. Gotowa jest też większość żywicznych figurek. W zasadzie jedynym problemem są miniaturki Potworów. Tu można dowiedzieć się więcej, na temat tego, co dzieje się z tymi wielkimi figurkami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz