sobota, 1 listopada 2014

Photo of Spedition Company building/Dice Tower from ZEN Terrain | Zdjęcie budynku firmy specydyjnej/wieży do kostek z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown photo of assembled prototype of "luxury" dice tower, masked as sci-fi Spedition Company building with integrated landing pad. See it here.
UPDATE: you can also see a short movie showing how dice tower works here.

Firma ZEN Terrain pokazała zdjęcie gotowego prototypu "luksusowej" wieży do kostek, pełniącej też funkcję modelu budynku, siedziby przyszłościowej firmy spedycyjnej, wyposażonej w zintegrowane lądowisko. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.
AKTUALIZACJA: tutaj można też zobaczyć krótki film, pokazujący jak wygląda i działa wieża do kostek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz