wtorek, 29 kwietnia 2014

Desert Dwellers Heads from MaxMini in motion | Głowy mieszkańców pustyni z MaxMini w ruchu

MaxMini company has published a short video showing in great detail its newest product - set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Desert Dwellers Heads".

Firma MaxMini opublikowała krótki film wideo, pokazujący szczegółowo najnowszy produkt - zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Głowy mieszkańców pustyni".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz