czwartek, 24 kwietnia 2014

Update of "Pulp City" Kickstarter status | Aktualizacja stanu kampanii kickstarterowej "Pulp City"

"Pulp City" team has published another update about current status of Kickstarter campaign. This is a rather short info, showing two new Grimm sculpts. Read it here.

Zespół twórców gry "Pulp City" opublikował kolejną aktualizację obecnego stanu realizacji zobowiązań wynikających z kampanii kickstarterowej. W tym raczej krótkim podsumowaniu tygodniowych zmian pokazane zostały dwa nowe modele z frakcji Grimmów. Aktualizacja dostępna jest na stronie zakończonej kampanii gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz