piątek, 25 kwietnia 2014

Laser cut 15 mm scale WW2 terrain from Terrains4Games | Laserowo cięte makiety budynków w skali 15 mm z Tereny do gier

Terrain4Games company has informed that its newest range of 15 mm scale buildings from World War Two - "Laser Cut" - is available in the company's webstore.

Firma Tereny do Gier poinformowała, że najnowsza seria produkowanych przez nią makiet budynków w skali 15 mm z okresu II wojny światowej jest już dostępna w sklepie sieciowym.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza