piątek, 17 stycznia 2014

Wargamer January releases | Styczniowe nowości z Wargamera

Wargamer company, publisher of the game "By Fire and Sword", has updated its Facebook profile with some photos of January releases. There are five new sets, already available at the company's webstore: Ottoman casualty markers (55 PLN), Muscovite casualty markers (55 PLN),  Muscovite skirmish set (200 PLN), Servant Cossacks (70 PLN), Polish-Lithuanian Commonwealth Dice Set (65 PLN).

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", uaktualnił swój fanpejdż fejsbukowy, publikując album zawierający zdjęcia dostępnych już w firmowym sklepie sieciowym produktów, które ukazały się w styczniu: markery strat osmańskich (55 PLN), markery strat moskiewskich (55 PLN), podjazd moskiewski (200 PLN), zestaw kozaków służebnych (70 PLN) oraz zestaw kości z motywami Rzeczypospolitej Obojga Narodów (65 PLN).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz