piątek, 17 stycznia 2014

Runic Ballista, Rampagers and scenic bases for Metal Beards | Runic Ballista, Rampagerzy oraz podstawki sceniczne dla Metalowych Bród

There are 36 more hours till the finish of "Metal Beards" crowdfunding campaign by Titan-Forge. So far more then 25 000 GBP has been pledged. The producer has released some new 3D renders today, showing new war machine (Runic Ballista), soldier from the new unit of Rampagers and square scenic bases, which will be available for a small amount of points.

Do końca kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody" firmy Titan-Forge pozostało jeszcze 36 godzin. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości ponad 25 000 GBP. Producent udostępnił dziś rendery 3D kolejnej maszyny (balisty runicznej), wojownika z nowego oddziału (rampagera), oraz pokazał jak będą wyglądać podstawki sceniczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz