poniedziałek, 27 lipca 2015

Upcoming police riot shields from ZEN Terrain (WIP) | Zapowiedź policyjnych tarcz z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has shown a sketch for its next project - futuristic riot police shields. Check it here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkic swojego kolejnego projektu - futurystycznych tarcz policyjnych używanych do kontrolowania zamieszek. Można go zobaczyć tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz