środa, 29 lipca 2015

Preview of new releases from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown two upcoming new releases. First is a set of mailboxes (four of them will cost 3.99 EUR). Second of the new releases are portable light towers, which will be available in sets of three for 9.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming zapowiedziała dwie kolejne nowości. Pierwsza to zestaw zawierający skrzynki pocztowe (cztery będą kosztować 3,99 EUR). Drugi z zapowiadanych nowych zestawów będzie zawierał trzy przenośne reflektory na masztach, jego cena będzie wynosić 9,99 EUR.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz