sobota, 27 czerwca 2015

Painted examples of 'HINT' game miniatures | Pomalowane wzory figurek z gry "HINT"

'HINT' game's developers has updated Kickstarter campaign website, showing some production miniatures - from resin prototype to metal production model, You can also see some samples painted by Edwin Smoliński.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę zakończonej kampanii kickstartowej, pokazując kilka gotowych modeli produkcyjnych - a także ich żywiczne prototypy. Dodatkowo pokazane zostało kilka wzorów pomalowanych przez Edwina Smolińskiego.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza