piątek, 26 czerwca 2015

Build a house of cards for Puppets War | Zbuduj domek z kart dla Puppets War

Another Puppets War competition. This time in order to win one of the decks of special playing cards, one need to build house of cards. Taller the better. Full rules are available here, contest runs till next Wednesday.

Kolejny konkurs Puppets War. Tym razem, by wygrać jeden z zestawów specjalnych kart do gry, trzeba zbudować jak najwyższy domek z kart. Pełne zasady zabawy dostępne są tutaj, trwa on do środy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz