sobota, 11 kwietnia 2015

Berserkers Archfather Angry Eon

Hi-Tech Miniatures company has released a new 28mm 'heroic' scale miniature - 'Berserkers Archfather Angry Eon'. New product is a multi-part miniature casted in resin (body, left arm, halberd, halberd back blade, halberd torch, right hand, shoulder pads, ornaments and spikes), supplied with resin scenic round base. Height of this miniature is 50 mm, you can buy it for 24 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - nosi ona nazwę "Berserkers Archfather Angry Eon". Nowość to wieloczęściowa figurka o wysokości 50 mm (korpus, lewe i prawe ramię, halabarda, ostrze halabardy, płomień, naramienniki, ozdoby i kolce), dostarczana wraz z żywiczną podstawką sceniczną. Cena tej figurki to 24 EUR.

1 komentarz: