czwartek, 12 marca 2015

Personalise your own miniatures | Spersonalizuj swoje figurki

Prodos Games company offers new service - you can commission your own miniature head design in 28 mm 'heroic' scale. Company will 3D render your chosen head using photos as references. With render complete, Prodos will make five variants of such head (smiling, shouting, etc.) and will print and cast them - for just 80 GBP. Check more detailed information here.

Firma Prodos Games oferuje nową usługę, w ramach której można zamówić zaprojektowanie i odlanie własnych głów figurek w skali 28 mm "heroic". Firma, posługując się dostarczonymi jej zdjęciami, wykona render 3D głowy, a następnie wydrukuje i odleje w żywicy jej pięć wariantów (z twarzą wykrzywioną krzykiem, śmiejącą się, itp.). Cena to 80 GBP. Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza