poniedziałek, 2 lutego 2015

X-Terra vs. Daemons update | Informacja o kampanii X-Terra vs. Daemons

Titan-Forge Kicsktarter crowdfunding X-Terra forces vs. Daemonic Kingdoms campaing is still going well, although pace is little slower now. So far, 17 512 USD has been pledged and new stretch goal has been unlocked - new free option - one of basic units. Producer has also shown new stretch goals- Lord of Ignorance daemon, which will be unlocked after reaching 20 000 USD, is especially worth to check.

Kampania kickstarterowa Siły X-Terra kontra Demoniczne Królestwa wciąż przyciąga zainteresowanych, choć tempo wpłat nieco spadło. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości 17 512 USD, co odblokowało kolejny cel dodatkowy - nową opcję "darmową", a mianowicie jedną z podstawowych jednostek. Producent ujawnił też kolejne cele dodatkowe - szczególną uwagę warto zwrócić na kolejnego demona - Pana Niewiedzy, który zostanie odblokowany po uzyskaniu wsparcia w wysokości 20 000 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz