poniedziałek, 2 lutego 2015

'Pulp City' website updates | Aktualizacje strony gry "Pulp City"

Developers of 'Pulp City' game informs about future updates of game's website. Some of the changes are being introduced right now, like changed forum functionality, others will be visible in coming weeks (for example, Heroes and Villains section will be updated to reflect changes in game's 2nd edition - you can see example of changes here). Store will be steramlined too and news will be posted much more frequently.

Producenci gry "Pulp City" informują o planowanych aktualizacjach i zmianach strony gry. Niektóre z nich są wprowadzane już teraz, jak zmiany na forum, inne będą widoczne w nadchodzących tygodniach (na przykład, podstrona poświęcona bohaterom i czarnym charakterom zostanie zmieniona tak, by odzwierciedlenie znalazły zmiany wprowadzone w drugiej edycji gry - przykłąd można zobaczyć tutaj). Poprawiony zostanie sklep, częściej również na stronie pojawiać się będą nowe wiadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz