poniedziałek, 2 lutego 2015

Review of 'Small Factory 2nd gen." kit in 15mm scale | Recenzja zestawu "Mała Fabryka 2 gen" w skali 15 mm

Polish-language Strategie portal has published a review of 'Small Factory 2nd gen.' kit released by Terrains4Games company. Text is in Polish only, but there is a lot of nice photos. Definitely worth to check.

Na portalu Strategie ukazała się recenzja modelu "Małej fabryki 2 gen", produkowanej w skali 15 mm przez firmę Tereny do Gier. Bogato ilustrowany tekst znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz