poniedziałek, 5 stycznia 2015

Preview of benches from Black Grom Studio (WIP) | Zapowiedź ławek z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company works on the set of street architecture in 28 mm scale currently - benches, street lamps, flower beds and similar items. Models will be laser-cut from plexiglass of 2 mm thickness.

Firma Black Grom Studio opracowuje obecnie zestaw małej architektury w skali 28 mm - znajdą się w nim ławki, lampy uliczne, donice i kwietniki. Modele będą wycinane laserowo z pleksi o grubości 2 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz