poniedziałek, 5 stycznia 2015

Goblin Nurses from Kromlech | Goblinie pielęgniarki z Kromlecha

Kromlech's first release of 2015 is here - set of resin 28 mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Goblin Nurses'. Set contains three miniatures of goblins disguised as nurses and "armed" with giant "medical instruments" - saw, pliers and syringe. You can buy this new release for 11.99 EUR.

Pierwsza nowość z Kromlecha w 2015 r. - zestaw żywicznych figurek o nazwie "Goblin Nurses" w skali 28 mm "heroic". W zestawie znajdują się trzy figurki goblinów przebranych za pielęgniarki, "uzbrojonych" w "instrumenty medyczne" - piłę, szczypce oraz strzykawkę. Cena tej nowości to 48 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz