poniedziałek, 5 stycznia 2015

Introduction to 'Warzone Resurrection' | Wprowadzenie do "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a short movie, showing universe of its 'Warzone Resurrection' game. You can watch this movie here (English version).

Firma Prodos Games przygotowała krótki film, pokazujący świat swojej gry "Warzone Resurrection". Można go obejrzeć tutaj (wersja w języku polskim).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz