sobota, 1 listopada 2014

Weapons and arms of ogre fantasy gladiators | Bronie i ramiona ogrów-gladiatorów fantasy

Werewoolf Miniatures company has shown a photo of weapons and arms of upcoming fantasy ogre gladiators.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcie zestawów broni i ramion przygotowywanych figurek ogrów-gladiatorów fantasy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz