sobota, 1 listopada 2014

One more "Afterglow" stretch goal unlocked | Odblokowany kolejny cel dodatkowy "Afterglow"

9 more hours till the end of "Afterglow" crowdfunding campaign and third stretch goal is unlocked - Constructs faction starter set will be released at the roughly same time as first two starter sets. Additionally White Tree, publisher of the game, has also revealed more goals - Rules of War (softcover rulebook of the game) and Behemoth (giant machine constructed with dead bodies and machinery from Constructs faction).

Do końca zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pozostało jeszcze dziewięć godzin, odblokowany został trzeci z celów dodatkowych - starter frakcji Konstrukty. Pojawi się on na rynku w mniej więcej tym samym czasie, co startery dwóch pierwszych frakcji.
Dodatkowo wydawca gry, firma White Tree, ogłosiła kolejne dwa cele - pierwszy nosi nazwę Behemot, zostanie odblokowany w przypadku zebrania 12 500 PLN i wprowadzi do gry olbrzymią maszynę frakcji Konstruktów, drugi zaś to Zasady Wojny - drukowany podręcznik do gry w miękkiej oprawie, zostanie wydany jeśli uda się zebrać 16 000 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz