piątek, 28 listopada 2014

Black Friday at Terrains4Games | Czarny Piątek w Terenach do Gier

Black Friday sale at Terrains4Games is little longer then one day. Sale will run from today till December 1st. Company offers 20% off on resin terrains, 15% off on laser-cut terrains, 10% off on Premium series terrain models.

Oferta czarnopiątkowa w firmie Tereny do Gier trwa nieco dłużej, niż jeden dzień. Oferta ważna jest od dziś, do 1 grudnia. Producent oferuje 20% zniżki na tereny żywiczne, 15% zniżki na tereny wycinane laserowo oraz 10% zniżki na modele terenu z serii Premium.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz