piątek, 28 listopada 2014

November releases from Oddział Ósmy | Listopadowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company presents its November releases. Following historical and modern models will be released in 3 mm scale: SA-6 Gainful (2K12 Kub) - (6+1+1 pcs); MTU-20 (5+5+5 pcs); UAZ-452 (15 pcs); AT-T (15 pcs); Wolf (15 pcs); ZTZ-96A MBT (15 pcs); Type-89 MRL (15 pcs); Jagdtiger (15 pcs). Sci-Fi genre is represented by Dominator (Mech) is in 3 mm scale too, blister will contain 2 models. Finally, there will be a new blister of 15 mm scale miniatures, labelled as 'Trobules in New Vatican', containing 6 miniatures.

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje listopadowe nowości. W skali 3 mm ukażą się następujące modele sprzętu współczesnego i historycznego:  SA-6 Gainful (2K12 Kub) - (6+1+1 modeli); MTU-20 (5+5+5 modeli); UAZ-452 (15 modeli); AT-T (15 modeli); Wolf (15 modeli); ZTZ-96A MBT (15 modeli); Type-89 MRL (15 modeli); Jagdtiger (15 modeli). W tej samej skali ukaże się zestaw sci-fi z mechem typu Dominator, zawierać on będzie dwa modele. Ostatnią nowością jest zestaw sześciu figurek w skali 15 mm, nosi on nazwę "Kłopoty w Nowym Watykanie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz