czwartek, 18 września 2014

Five cheaper models from SMM | Pięć tańszych zestawów z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers five of its sets 30% cheaper. All of them are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First of those models is labelled as "Dwarf General #2" - you can buy it for 5.26 EUR. Second set is "Moscal General on War Bull", available for 32.28 EUR, then "Roman Cruiser Mech Suit #1" which costs 17.63 EUR and "Dwarf King on War Bear" with a price tag of 26.4 EUR. The last cheaper kits is set of "Dwarven Ruins Terrain", available for 17.63 EUR. All prices are valid for close to five days, with exception of "Dwarf King on War Bear", which is valid for close to four days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje pięć z produkowanych przez siebie modeli i zestawów w cenie o 30% niższej od standardowej. Wszystkie zestawy objęte promocją zawierają modele i figurki wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwszym z tych zestawów jest "Dwarf General #2" - można go kupić za 21 PLN. Drugi z tańszych modeli to "Moscal General on War Bull", dostępny w cenie 128,87 PLN, kolejny zaś nosi nazwę "Roman Cruiser Mech Suit #1", jego cena wynosi 70,49 PLN. Czwartym z modeli jest "Dwarf King on War Bear", kosztujący 105,56 PLN. Ostatnim produktem oferowanym w obecnej promocji jest zestaw "Dwarven Ruins Terrain", kosztujący 70,49 PLN. Wszystkie ceny obowiązują przez blisko pięć dni, za wyjątkiem modelu "Dwarf King on War Bear", jego cena jest ważna przez blisko cztery dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz