czwartek, 18 września 2014

Attack of The Orc Juggernauts from Kromlech | Atak Orczych Juggernautów z Kromlecha

Kromlech has released a huge wave of new models today - all big, green and very, very mean. There are two new models of famous Orc Juggernauts from this manufacturer. First of the new releases is "Orc Juggernaut with Krush Rokkets". Juggernaut is armed with a Rokket launcher and one of the massive close combat weapons (crusher or buzzsaw). Miniature is supplied with round plastic 40 mm base - all for 18.99 EUR. Second new model is labelled as "Orc Juggernaut with Rippa Buzzsaws" - as the name suggests, its amament consists of two huge Mega Buzzsaws. Miniature is supplied with 40 mm round plastic base too and its price is 15.99 EUR.
You can also buy a squad of Juggernauts now - "Juggernaut Rippa Squad" consists of three models of rippa-armed juggernauts - prepare to pay 44.99 EUR for this unit.
All new models may be bought with classic bare heads or new enclosed helmets.
Kromlech has also announced a small competition of sorts - you will have a chance of winning one new Orc Juggernaut with Krush Rokkets and Juggernaut Rippa Squad if you like this post and Facebook profile of Kromlech. Winner will be chosen randomly tomorrow.

Kromlech miał dziś pracowity dzień - do sklepu sieciowego tego producenta trafiły nowe, duże modele - wielkie, zielone i bardzo, bardzo wojownicze. Pierwsza z nowości to kolejna wersja lubianego modelu Orczego Juggernauta - "Orc Juggernaut with Krush Rokkets". Miniaturka w tej wersji uzbrojona jest w wyrzutnię rakiet i jedną z dwóch potężnych broni do walki wręcz (crusher lub buzzsaw). Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 40 mm. Jej cena to 76 PLN. Druga nowość nosi nazwę "Orc Juggernaut with Rippa Buzzsaws" - jak wynika z samej nazwy, uzbrojenie tej orkowej maszyny śmierci to dwie wielkie piły Mega Buzzsaws. Figurka dostarczana jest z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 40 mm. Cena wynosi 64 PLN.
Od dziś dostępny jest także oddział Juggernautów - zestaw "Juggernaut Rippa Squad" zawiera trzy modele juggernautów uzbrojonych w piły. Można go kupić za 180 PLN.
Wszystkie nowe modele można kupić z jednym z dwóch wariantów głów - klasycznych, nagich z celownikami lub nowych w hełmach.
Kromlech ogłosił też mały konkurs, w którym nagrodą są zestawy "Orc Juggernaut with Krush Rokkets" oraz "Juggernaut Rippa Squad". Otrzyma je wybrana losowo osoba, która polubi ten wpis producenta oraz jego profil na fejsbuku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz