czwartek, 18 września 2014

An interview with "Afterglow" game maker | Wywiad z twórcą gry "Afterglow"

Ingladius.pl website has published an interview with Oskar Walczewski, maker of upcoming "Afterglow" skirmish game set in futuristic, postapocalyptic world. White Tree company, publisher of the game, is currently running crowdfunding campaign to raise funds for releasing first two starter sets for "Afterglow".
Interview is in Polish only.

Na stronie Ingladius.pl ukazał się wywiad z Oskarem Walczewskim, twórcą przygotowywanej obecnie do wydania gry "Afterglow", której akcja osadzona jest w futurystycznym, postapokaliptycznym świecie. Firma White Tree, wydawca gry, prowadzi obecnie zbiórkę społecznościową za pośrednictwem serwisu Wspieram.to, chcąc zebrać fundusze na wydanie dwóch pierwszych zestawów startowych do gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz