poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Winged monstrosities from Puppets War | Skrzydlate potwory z Puppets War

Puppets War has released two new sets of resin 28 mm "heroic" scale miniatures. First new set is labelled as "Gargoyles", name of the second is "Harpyes". Both sets contains three miniatures of about 45 mm height. Prices of new sets are identical - 13.50 EUR for one set. Models were designed by AR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Pierwszy nosi nazwę "Gargoyles", nazwa drugiego to "Harpyes". Oba zestawy zawierają po trzy figurki o maksymalnej wysokości ok. 45 mm. Ceny obu nowych zestawów są identyczne - 13,50 EUR za zestaw. Autorem modeli jest AR.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza