poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Special rules for Captive miniature for "BFaS" | Zasady specjalne dla figurki Jeńca do "OiM"

Wargamer has published another set of rules for one of its special miniatures - Captive. Miniature itself was available during last Polish Championship tournament. PDF file with rules may be downloaded here (Polish version only).

Firma Wargamer opublikowała kolejne zasady dla jednej ze swych figurek specjalnych - Jeńca. Miniaturka ta dostępna była podczas ostatnich Mistrzostw Polski. Plik PDF zawierający zasady można pobrać stąd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz