poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Huge update of "Wolsung SSG" Kickstarter website | Duża aktualizacja kickstartera gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung Steampunk Skirmish Game", has updated its Kickstarter campaign website. New update covers a lot of things: beta version of rules for vehicles, changed and probable final design of game cards, two new finished sculpts and colors added to some of the earlier shown sketches.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game", zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej. Aktualizacja poświęcona jest wielu sprawom - opublikowane zostały eksperymentalne zasady dla pojazdów, pokazano zmieniony i prawdopodobnie ostateczny wygląd kart do gry, pokazane zostały ukończone dwie nowe figurki, a także kolorowe wersje znanych już szkiców koncepcyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz