poniedziałek, 11 sierpnia 2014

New stretch goal for "The Deluge" KS | Nowy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer's "The Deluge" Kickstarter campaign has just reached 30 000 GBP, which unlocked Imperial Skirmish starter set. Publisher of "By Fire and Sword" rules has announced new stretch goal - when campaign will reach 35 000 GBP, new Transylvanian unit will be unlocked - Comitatus cavalry. This unit will also allows to field second Skirmish level force - Pillage Raid.

Kampania kickstarterowa dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu" - przekroczyła właśnie prób 30 000 GBP, co odblokowało zestaw startowy Cesarstwa Niemieckiego. Wydawca gry ogłosił wobec tego kolejny cel dodatkowy - po zebraniu 35 000 GBP ukażą się modele siedmiogrodzkiej kawalerii Comitatus. Dzięki ich odblokowaniu możliwe stanie się wystawienie drugiego podjazdu siedmiogrodzkiego - Rajdu Łupieżczego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz