niedziela, 3 sierpnia 2014

Mission Cards for "Afterglow" game | Karty misji do gry "Afterglow"

White Tree, publisher of the upcoming "Afterglow" game, has released a pdf file containing Mission Cards for its postapocalyptic skirmish. Polish only sa far, but translation is under way.

White Tree, wydawca gry "Afterglow", zamieścił w sieci plik pdf zawierający Karty Misji do swojego postapokalitptycznego skirmisha. Można go znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz