piątek, 15 sierpnia 2014

Know Your Enemy - Brandenburg | Poznaj swojego wroga - Brandenburgia

Wargamer has prepared a new pdf file from the series "Know Your Enemy". This time the focus of this text is on army of Brandenburg. You can download English version of this file here.

Wargamer przygotował kolejny plik pdf z serii "Poznaj swojego wroga". Tym razem w tekście opisana została armia brandenburska. Polską wersję pliku można pobrać stąd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz