piątek, 25 lipca 2014

Four reviews of Kromlech's products | Cztery recenzje produktów firmy Kromlech

New reviews of Kromlech's products has been published on various websites. First of them is a review of Clanking Destroyers, which is available on Running with puppets blog. Then you can read a review of Space Legionary Bionic Legs sets on A Madman's Wargame Ramblings blog. Two next articles are written in Spanish and are available on Akihabara Station blog - first describes Iron Shark Assault Bike, second covers Bedlam Fraternity Heads and Shoulder Pads and Space Legionary Legs sets.

W sieci dostępne jest kilka kolejnych recenzji produktów firmy Kromlech. Pierwsza z nich opisuje modele Clanking Destroyers, opublikowano ją na blogu Running with puppets. Kolejna to recenzja zestawów bionicznych nóg Kosmicznych Legionistów, dostępna na blogu A Madman's Wargame Ramblings. Kolejne dwie recenzje można przeczytać na hiszpańskojęzycznym blogu Akihabara Station - pierwsza opisuje model Iron Shark Assault Bike, druga natomiast to omówienie zestawów głów i naramienników z serii Bedlam Fraternity oraz ponownie nóg Kosmicznych Legionistów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz