piątek, 25 lipca 2014

Lusitanian Jungle Explorers Command Group | Grupa dowodzenia lusitańskich eksploratorów dżungli

Werewoolf Miniatures company has shown photos of a complete Lusitanian Jungle Explorers Command Group. Complete set, sculpted in 28 mm "heroic" scale by Marcin Szymański, contains two versions of a champion, two versions of a standard bearer and a musician.

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła zdjęcia całej grupy dowodzenia lusitańskich eksploratorów dżungli. Zestaw zawiera figurki w skali 28 mm "heroic", wyrzeźbione przez Marcina Szymańskiego - dowódcę, chorążego oraz muzyka. Dowódca oraz chorąży mogą być sklejeni w dwóch różnych wariantach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza