piątek, 25 lipca 2014

New Kickstarter campaign for "By Fire and Sword" | Nowa kampania kickstarterowa gry "Ogniem i mieczem"

Wargamer company, publisher of "By Fire and Sword" game, has started Kickstarter campaign of first major expansion for this rules - "The Deluge: Northern War 1655-1660". Expansion will introduce three new army lists, major changes to both Commonwealth and Swedish armies, new force organisation charts and ten new Skirmish level scenarios. Kickstarter campaign will run for 36 more days, till August 31. So far more then 18 000 GBP has been pledged which means expansion is already funded. Now it is time for more and more stretched goals.
Campaign website is frequently updated, with photos of new miniatures, freebies and stretched golas being added all the time. It is worth to check it frequently.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", rozpoczęła kolejną zbiórkę społecznościową za pośrednictwem strony Kickstarter. Tym razem celem jest wydanie polskiej i anglojęzycznej wersji pierwszego dużego dodatku do gry - "Potop: wojna północna 1655-1660". Dodatek wprowadzi trzy nowe armie, poważne zmiany w listach sił Rzeczypospolitej i Szwecji, nowe karty organizacji sił i dziesięć nowych scenariuszy na poziomie Podjazdu. Kampania kickstarterowa potrwa jeszcze 36 dni, do 31 sierpnia 2014 r. Dotychczas udało się zgromadzić ponad 18 000 GBP, co oznacza, że dodatek został już sfinansowany. Nadszedł czas na coraz to nowe cele dodatkowe.
Strona kampanii jest często uaktualniana - dodawane są zdjęcia powstających figurek, prezentów dla osób biorących w zbiórce, opisywane są kolejne cele dodatkowe. Warto tam zaglądać co jakiś czas, nawet jeśli projekt zyskał już nasze wsparcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz