sobota, 7 czerwca 2014

Naiym'vael warriors (WIP) | Wojownicy Naiym'vael (WIP)

Facebook profile of "Afterglow" game has been updated with 3D renders showing new miniatures, warriors of Naiym'vael. "Afterglow" is upcoming skirmish game set in futuristic, postapocalyptic world, which will be published by White Tree. Models of Naiym'vael warriors were digitally sculpted by Irek Zieliński.

Profil fejsbukowy gry "Afterglow" wzbogacił się o rendery 3D pokazujące nowe figurki wojowników Naiym'vael, kolejnej z frakcji. Pozwolę sobie przypomnieć, że "Afterglow" to futurystyczna gra skirmishowa osadzone w postapokaliptycznym świecie, która ukaże się na rynku nakładem White Tree. Autorem cyfrowych rzeźb wojowników jest Irek Zieliński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz