sobota, 7 czerwca 2014

Little Scylla Cousin | Mały kuzyn ze Scylli

Micro Art Studio has shown finished miniature of a Little Cousin from upcoming Scylla faction for its Steampunk Skirmish Game "Wolsung". New faction will be added to the game after Kickstarter campaign which will start in the second half of June.

Firma Micro Art Studio pokazała wygląd skończonej figurki Małego Kuzyna z frakcji Scylla, nowego ugrupowania do skirmishowej gry steampunkowej "Wolsung". Nowa frakcja pojawi się w grze po kampanii kickstarterowej, która rozpocznie się w drugiej połowie czerwca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz