poniedziałek, 31 marca 2014

Ultravion available at the producer's store | Ultravion dostępny w sklepie producenta

Hi-Tech Miniatures company has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Ultravion - Spectrum Deformer". This is a multi-part kit (body, left fist, plasmatron cannon, backpack) supplied with resin scenic round 25 mm base. You can buy it for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", noszącą nazwę "Ultravion - Spectrum Deformer". Nowość to wieloczęściowa miniaturka (korpus, lewa pięść, działo plasmotronowe, plecak), dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 25 EUR. Cena miniaturki wynosi 15 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz