poniedziałek, 31 marca 2014

Metal Beards' Warmachines! | Machiny bojowe Metalowych Bród!

Titan-Forge has updated webpage of its successful Kickstarter Metal Beards campaign presenting photos of finished and casted warmachines. You can see photos of two newest addition to the growing range of steampunk dwarves here.

Firma Titan-Forge zaktualizowała, po raz kolejny, stronę swojej udanej kampanii kickstarterowej Metalowe Brody, przedstawiając zdjęcia pierwszych gotowych i odlanych w żywicy modeli maszyn bojowych. Zdjęcia dwóch najnowszych dodatków do rosnącego arsenału steampunkowych krasnoludów dostępne są tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz