poniedziałek, 31 marca 2014

Review of some Micro Art Studio's products | Recenzja produktów Micro Art Studio

You can read review of some miniatures and bases produced by Micro Art Studio on the Tuffskullswoop blog. Review is accompanied by a video showing products in greater detail.

Na łamach bloga Tuffskullswoop ukazała się recenzja podstawek i figurek produkowanych przez firmę Micro Art Studio. Tekstowi towarzyszy film, pokazujący nieco dokładniej produkty będące przedmiotem recenzji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz