czwartek, 13 marca 2014

"Pulp City" Kickstarter update #2 | Aktualizacja statusu kampanii "Pulp City" nr 2

"Pulp City" game's Kickstarter website has been updated with a bit of informations of current status of the sculpts and rules. The team behind the game still aims to have 99% of sculpts ready in May. Some of the new miniatures are shown in the updated. One more thing - next week full rules for all new Supremes will be available in a doc file.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została zaktualizowana - podane zostały informacje dotyczące postępu prac nad nowymi figurkami i zasadami. Zespół pracujący nad grą zamierza ukończyć 99% wszystkich nowych rzeźb w maju - część z nowych figurek została zresztą pokazana w wiadomości. W przyszłym tygodniu udostępnione zostaną zasady (w pliku doc) dla wszystkich nowych Supremów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz