czwartek, 13 marca 2014

New sculpts from Scibor Monstrous Miniatures | Nowe rzeźby ze Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures company is really busy nowadays. There are few projects being completed right now. First of them is large cruiser mech suit for SF Spartans. Second project is related to the history - manufacturer is preparing new set of 20 mm (1:72 scale) miniatures labelled as "Crew for wz. 34 armoured car". There will be three variants of car commander miniature and another three of drivers.

Firma Scibor Monstrous Miniatures podzieliła się z nami swoimi obecnie przygotowywanymi projektami. Pierwszym z nich jest duża figurka mecha przeznaczonego dla SF Spartan. Drugi z projektów to zestaw historycznych trzech figurek w skali 20 mm (1:72), roboczo nazwany "Załogi samochodów pancernych wz. 34". Rzeźbione są trzy różne figurki dowódców samochodów oraz kolejna trzy kierowców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz